Sense Gent

“De moed om te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt,
de kracht om alles te doen wat wel in mijn vermogen ligt,
maar ook de wijsheid om tussen die twee onderscheid te maken.”
(Epictetus, 50-130 AD)

 

Sense, gevestigd in Gent, is ontstaan vanuit jarenlange werkervaring en permanente vorming als psycholoog, bemiddelaar, adviseur en leidinggevende. Mario Naeye (°1968) is erkend psycholoog, erkend bemiddelaar, allround coach en ervaren HR- en organisatieadviseur.

Sense stelt de mens-in-ontwikkeling centraal: iedereen ontwikkelt zich voortdurend in relatie tot anderen,  in de privé-sfeer, in de samenleving, in de werkomgeving en niet in het minst in relatie tot zichzelf. Ook een organisatie bestaat uit mensen die zich ontwikkelen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een externe omgeving.

Op momenten van conflict, crisis, stilstand, verwarring en verlies staan mensen voor de uitdaging om stappen te zetten die hun ontwikkeling vrijwaren.

Brengt een conflict deze ontwikkeling in gevaar, dan treed ik op als erkend bemiddelaar en begeleid  ik de betrokkenen op een deskundige wijze naar een nieuwe verstandhouding die rust brengt en duurzaam is : ’towards a new common sense’ .

Staan psychische, emotionele of relationele problemen uw persoonlijke ontwikkeling in de weg of worstelt u met vraagstukken op het vlak van uw professionele loopbaan, dan begeleid ik jou als ervaren klinisch en arbeidspsycholoog en als jouw persoonlijke coach naar een nieuw evenwicht: emotioneel welbevinden en heldere inzichten: ’to sense yourself again’ .

Heeft uw organisatie nood aan een advies op het vlak van personeels- en organisatie-ontwikkeling, dan treed ik als HR-expert en organisatieadviseur op voor management én medewerkers zodat een oplossing kan ontstaan die uitvoerbaar en zinvol is, ook indirect als trainer, business coach of competence assessor: to make sense’ .

Elke goede oplossing krijgt vorm doorheen een proces van luisteren, begrijpen en samenwerken. De oplossing bestaat niet, maar zij ont-staat en zij ont-wikkelt zich. Zoals een individu, een relatie, een organisatie zich ont-wikkelt.
Veiligheid, respect en discretie zijn absolute voorwaarden voor een geslaagde interventie. Sense staat  100% garant voor deze waarden.