Charter

Waarden en principes van Sense.
 1. Absolute discretie.
  Wat in vertrouwen wordt meegedeeld, blijft te allen tijde en onder iedere omstandigheid vertrouwelijk ten aanzien van derden. Ben ik therapeut, coach, trainer, bemiddelaar, assessor of adviseur, ik blijf hoedanook als erkend psycholoog gebonden aan het wettelijk beroepsgeheim. Ik geef alleen informatie vrij als dit met de expliciete toestemming gebeurt van de persoon zelf. Geen enkele persoonlijke notitie of verslaggeving wordt aan derden vrijgegeven. Ik sta garant voor een veilige omgeving waarin wederzijds vertrouwen kan groeien.

 

 1. Respect en tolerantie.
  In elke samenwerking die ik aanga, blijf ik voortdurend gevoelig voor een respectvolle benadering ten aanzien van alle betrokkenen en verwacht ik een respectvolle houding van de betrokkenen onderling. Tolerantie en begrip voor andersluidende meningen, voor elke vorm van diversiteit (cultuur, religie, geaardheid, lichamelijke beperkingen,…) en voor menselijke fouten en tekortkomingen staan bij mij hoog in het vaandel.

 

 1. Transparantie en onafhankelijkheid.
  Ik maak er een punt van om van meetaf aan de grootst mogelijke openheid aan de dag te leggen over mijn werkwijze, de stappen in het proces en de financiële regeling. Ik communiceer eerlijk en tijdig over mogelijke knelpunten of noodzakelijke bijsturingen in het begeleidingsproces. Elke onduidelijkheid of vraagstelling wordt zo snel mogelijk opgehelderd. Mocht mijn onafhankelijkheid of mijn neutraliteit door omstandigheden niet meer gewaarborgd zijn, dan communiceer ik daar onmiddellijk over.

 

 1. Duurzaam engagement.
  Bij elke opdracht engageer ik mij ten volle voor een duurzame uitkomst die de toets van de lange termijn kan doorstaan. Elke werkwijze, oplossing of traject moet door alle partijen gedragen worden hebben. Kortetermijndoelstellingen zijn soms dienstig, maar passen steeds in een breder toekomstperspectief. Ikzelf blijf daarom steeds aanspreekbaar voor opvolging, evaluatie en desgewenst herneming of verderzetting van een samenwerking.