Thema’s voor bemiddeling

Sense behandelt conflicten, spanningen in de breedste zin van het woord en in alle gradaties, ook deze die reeds een voorafgaandelijk (bvb. een gerechtelijk) parcours hebben afgelegd.

  • Conflicten binnen relaties over specifieke kwesties (bv. opvoeding van kinderen, financiële regelingen, …)
  • De afhandeling van echtscheidingen en scheidingen van samenwonenden, inclusief uitwerken van ouderschapsplannen
  • Familieaangelegenheden: bvb. conflicten bij erfenissen of andere ingrijpende gebeurtenissen
  • Pestgedrag tussen jongeren en kinderen
  • Conflicten tussen buren of wijkbewoners
  • Conflicten tussen collega’s of tussen leidinggevende en medewerker
  • Conflicten tussen arts en patiënt, school en leerling, verkoper en consument, overheid en burger, bouwonderneming en bouwheer
  • etcetera