Waarom bemiddeling?

Bemiddeling is een beschaafde en ook duurzame manier van conflictoplossing. Er is ruimte en tijd is voor menselijke dialoog. Er is aandacht voor historieken en gevoeligheden. Er wordt gestreefd naar een waardige consensus.

U zit vast in een moeilijke relatiescheiding, in een financieel meningsverschil, een conflict met een collega of familielid, een aanslepende erfeniskwestie, een burenruzie,…. ?

Mogelijks loopt er reeds een gerechtelijke procedure. Indien niet, denk dan niet meteen dat een procedure opstarten bij de rechtbank de enige manier is om een conflict op te lossen .

Er is een alternatieve weg die niet alleen sneller en eenvoudiger gaat, maar tegelijk de ambitie heeft om een langetermijnoplossing te bieden. Bovendien is het véél goedkoper dan een juridische procedure op te starten. Geraak je er niet uit, ga dan eerst eens langs bij een erkend bemiddelaar.

Wij mensen verschillen allemaal. We hebben uiteenlopende meningen, behoeften en persoonlijkheden. Dat is een grote rijkdom die moet gekoesterd worden. Uiteraard leidt dit tot wrijvingen en conflicten. Een conflict is een gevolg van iets dat de relatie geen goed heeft gedaan. Het is een normale reactie op een onevenwicht in een relatie, een menselijke reactie op een gebeurtenis of een beslissing die het welzijn in de relatie bedreigt.

Meestal geraken we daar zelf uit door een gesprek en door wederzijds begrip. Maar wanneer we niet goed omgaan met verschillen of niet ontvankelijk zijn voor pogingen tot oplossing, dan zitten we vast in een conflictsituatie. U heeft geen conflict, maar het conflict heeft u !

Bemiddeling kiest ervoor om, anders dan bij gerechtelijke procedures, het relationele aspect ten volle in rekening te brengen. Het is de overtuiging van de bemiddelaar dat de oplossing van de mensen zelf moet komen en niet van een derde persoon die het voor jullie beslist. De bemiddelaar zal daarom tijd maken om opnieuw een begripvolle en respectvolle communicatie te bewerkstellingen zodat op een creatieve en constructieve manier naar het conflict en de specifieke kwestie kan worden gekeken. De bemiddelaar brengt ook op een gepaste wijze zijn eigen ervaring, kennis en expertise binnen in dit begeleidingsproces. De uiteindelijke bedoeling is dat beide partijen uit een conflict worden bevrijd en kunnen leven met de samen uitgewerkte oplossing.