Werkingsprincipes

Iedereen die rechtstreeks betrokken is in het conflict komt in gelijke mate aan bod. Ieders verhaal wordt volledig beluisterd in een omgeving die veilige en discrete communicatie mogelijk maakt. De bemiddelaar bewaakt dit proces omdat open en opbouwende communicatie in tijden van crisis en conflict geen eenvoudige opdracht is. Dit betekent dat van meetaf aan gezamenlijke aanwezigheid vereist is. Er wordt geen bemiddeling gestart of advies verstrekt aan de telefoon of via mailverkeer.

Het eerste gesprek zal daarom vooral bestaan uit een evenwichtige verkenning van de problematiek. Intussen kunnen reeds bruggen worden gebouwd en afspraken gemaakt over hoe we verder gaan. Op het einde van het gesprek wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend. Pas in een tweede en derde gesprek zal – op tempo van de partijen – samen gezocht worden naar wederzijds begrip en mogelijke oplossingen. Eenmaal er een zekere consensus gegroeid is, wordt overgegaan tot het uitwerken van een duidelijke, al dan niet schriftelijke, afspraak of regeling. In het licht van een echtscheiding (onderlinge toestemming of via rechtbank doorverwezen) kan een volledige echtscheidingsregeling, of soms louter een ouderschapsregeling, worden uitgeschreven. Hiervoor werk ik samen met een ervaren jurist-advocaat, zodat de regeling aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Als bemiddelaar zorg ik ervoor dat het bemiddelingsproces verloopt volgens de principes en waarden zoals opgenomen in het Charter  van Sense.

Het kan voorkomen dat de bemiddelingsgesprekken even worden opgeschort, nl. wanneer samen wordt besloten om

  • een expert (schatter, aannemer, bank, notaris…) aan te stellen voor een specifiek advies of een informatieve opheldering;
  • een time-out in te lassen omwille van een persoonlijke kwestie bij één van de partijen (nood aan persoonlijke coaching/therapie, raadpleging familie of vrienden, rustpauze,…);
  • de kinderen aan het woord te laten en hun mening te vragen over specifieke kwesties;

De bemiddelingsgesprekken vinden over het algemeen plaats in de gespreksruimtes van Sense te Gent. Op vraag en mits gezamenlijke goedkeuring kunnen de gesprekken ook op een andere locatie plaatsvinden, voor zover dit een discrete en veilige gespreksvoering niet hindert.

Sense beschikt over een netwerk aan experten op juridisch, administratief en financieel vlak voor noodzakelijke inlichtingen of voor doorverwijzing van de partijen.  Sense werkt ook heel nauw samen met een psychotherapeute en een kinderpsychologe.

Als bemiddelaar kan ik nooit optreden als persoonlijke raadgever, begeleider, coach,… van één van de partijen.