Werkingsprincipes

Bemiddeling gebeurt op een
neutrale, onafhankelijke en
discrete manier. Elke partij
komt gelijkmatig aan bod.
De bemiddelaar waakt over
het proces en de inhoud.

Iedereen die rechtstreeks betrokken is in het conflict komt in gelijke mate aan bod. Ieders verhaal wordt volledig beluisterd in een omgeving die veilige en discrete communicatie mogelijk maakt. De bemiddelaar bewaakt dit proces omdat open en opbouwende communicatie in tijden van crisis en conflict geen eenvoudige opdracht is. Dit betekent dat van meetaf aan gezamenlijke aanwezigheid vereist is. Er wordt geen bemiddeling gestart of advies verstrekt aan de telefoon of via mailverkeer.

Het eerste gesprek zal daarom vooral bestaan uit een evenwichtige verkenning van de problematiek. Intussen kunnen reeds bruggen worden gebouwd en afspraken gemaakt over hoe we verder gaan. Op het einde van het gesprek wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend. Pas in een tweede en derde gesprek zal – op tempo van de partijen – samen gezocht worden naar wederzijds begrip en mogelijke oplossingen. Eenmaal er een zekere consensus gegroeid is, wordt overgegaan tot het uitwerken van een duidelijke, al dan niet schriftelijke, afspraak of regeling. In het licht van een echtscheiding (onderlinge toestemming of via rechtbank doorverwezen) kan een volledige echtscheidingsregeling, of soms louter een ouderschapsregeling, worden uitgeschreven.

Als bemiddelaar zorg ik ervoor dat het bemiddelingsproces verloopt volgens de principes en waarden zoals opgenomen in het Charter van Sense.

Sense kan beroep doen op een breed netwerk aan experten op juridisch, administratief en financieel vlak voor noodzakelijke inlichtingen of voor doorverwijzing van de partijen.