Tarieven

Een bemiddelingsgesprek duurt doorgaans anderhalf tot twee uur en kost 100 euro. Er wordt geen BTW aangerekend.

De betaling gebeurt telkens cash bij het begin of op het einde van elk gesprek. Van elke partij wordt 50 euro gevraagd, tenzij dit onderling anders beslist werd. Er wordt een kwitantie verstrekt.

Het tarief van 100 euro is alles incluis: het bemiddelingsgesprek, de voorbereiding en naverwerking, mogelijke inlichtingen bij experten, gebruik van vragenlijsten en instrumenten, schriftelijke verslaggeving (mail), telefonische contacten,…

Ingeval gesprekken op verplaatsing worden gevoerd, worden de vervoerskosten afzonderlijk aangerekend (ticket openbaar vervoer of reglementaire kilometervergoeding wagen).

Voor het uitschrijven van eender welke schriftelijke regeling (geen echtscheidingsregeling of ouderschapsplan) wordt een eenmalige kost aangerekend van 100 euro, excl. BTW.

Voor het uitschrijven (en juridisch toetsen) van een echtscheidingsregeling (EOT) of een sluitend ouderschapsplan wordt een eenmalige kost aangerekend van 200 euro, excl. BTW.