Tarieven

De tarieven zijn steeds all-in en zijn zeer bescheiden in vergelijking met de hoge honoraria van adviseurs, advocaten en experten.Transparant en toegankelijk voor iedereen.

Een bemiddelingsgesprek duurt doorgaans één tot anderhalf uur en kost 150 euro/uur. Er wordt geen BTW aangerekend.

De betaling gebeurt telkens cash bij het begin of op het einde van elk gesprek. Van elke partij wordt 75 euro gevraagd, tenzij dit onderling anders beslist werd. Er wordt een kwitantie verstrekt.

Het tarief is alles incluis: het bemiddelingsgesprek, de voorbereiding en naverwerking, mogelijke inlichtingen bij experten, gebruik van vragenlijsten en instrumenten, schriftelijke verslaggeving (mail), telefonische contacten,…

Voor het uitschrijven van een formele, schriftelijke overeenkomst (scheidingsregeling, ouderschapsplan of eender welke regeling) wordt een eenmalige kost aangerekend van 200 euro, excl. BTW.